Arda Gerkens

Arda Gerkens is een Nederlandse politica, die acteert op het snijvlak van de digitale wereld en de samenleving.

Zij zet zich in voor een ethische commissie op de digitalisering van de samenleving.

Naast haar politieke werk, strijdt ze tegen kinderporno en kindermisbruik.

In de internationale politiek is ze actief voor democratisering en mensenrechten.

Online

www.linkedin.com/in/arda-gerkens

twitter.com/ardag

contact via info@ardagerkens.nl

Politiek/Politics

www.sp.nl

Online kindermisbruik/Online childabuse

https://www.eokm.nl/

www.meldpunt-kinderporno.nl

www.stopitnow.nl

www.helpwanted.nl