Arda Gerkens is bestuursvoorzitter bij de Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM), een voormalig Nederlandse politica, die acteert op het snijvlak van de digitale wereld en de samenleving. Gedurende haar politieke loopbaan en daarna zet zij zich in voor een veilige online omgeving waar de mensenrechten in balans zijn. Haar bijzondere aandacht gaat hierin uit naar online seksueel kindermisbruik.

Haar nevenfuncties zijn Voorzitter van de Raad van Toezicht van de NVPI, Voorzitter van Taskforce GO (grensoverschrijdend gedrag) en bestuurslid van Kolewa.

In haar vrije tijd fotografeert zij graag en loopt zij regelmatig hard.

Online

www.linkedin.com/in/arda-gerkens

twitter.com/ardag

contact via info@ardagerkens.nl