Over Arda Gerkens

Senator.

Directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik.

Voorzitter van de Commissie Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vice-Voorzitter van de Committee on Human Rights and Democracy van de Interparlementaire Unie.

Voorzitter van de Stichting Transitie IJsselmeervisserij.

Moeder van twee kinderen.

Voorzitter, verandermanager, bruggenbouwer

Hardloper, fotograaf, reiziger, internetaddict.

Even though there is no destination in sight, it doesn’t mean the road is not worth traveling.